נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל הסכם הלוואה
מחולל זה מייצר הסכמי הלוואה און ליין.
למסמכים אחרונים שלך (הסכם הלוואה, כתב ערבות, שטר חוב) לחץ כאן
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
סוג ההלוואה
 
מקום החתימה/יישוב מועד החתימה
 
סכום ההלוואה ריבית שנתית
 
מועד תשלום ראשון מועד פירעון ההלוואה
 
פרטי המלווה
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי כתובת
 
טלפון המלווה דואר אלקטרוני
 
פרטי הלווה
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי כתובת
 
טלפון הלווה דואר אלקטרוני
 
פרטי חשבון הבנק אליו הלווה יעביר את התשלומים השוטפים
מספר חשבון סניף שם הבנק
 
בטחונות - נכס מקרקעין - פרטי נכס המקרקעין לרישום משכון
האם למשכן סוג הנכס גוש, חלקה ותת חלקה
 
כתובת הנכס קומה
 
סכום המשכנתא הרשומה בנסח לטובת איזה בנק רשומה המשכנתא
 
בטחונות - כלי תחבורה למשכון
סוג שנת ייצור מספר רישוי
 
פרטים - יצרן, דגם
 
בטחונות - שיקים לביטחון
מספר שיקים לביטחון מספר שיק החל מ
 
בטחונות בשטרות
מספר השטרות לביטחון סכום הנקוב בכל שטר לביטחון  
 
 
גובה הפיצויים בשל הפרה
גובה הפיצויים
 
פרטי ערב מספר 1
שם ערב 1 ת.ז. ערב 1
 
פרטי ערב מספר 2
שם ערב 2 ת.ז. ערב 2
 
מציאת ערב חליפי תוך מספר ימים
 
איזור שיפוט מוסכם על הצדדים
 
סעיפים נוספים בהתאם להסכמות הצדדים
1. 
2. 
 
יצירת הסכם בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל הסכם הלוואה


מחולל הסכם הלוואה
המחולל מאפשר יצירת הסכמי הלוואה בוריאציות שונות, הסכמי הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן פרעון חודשי שוטף או הסכמי הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן עם פרעון חד פעמי. המחולל מאפשר ארבעה סוגי בטחונות שונים -
1. רישום משכון + הערת אזהרה על נכס מקרקעין.
2. רישום משכון על כלי תחבורה.
3. שיקים פתוחים.
4. שטרי חוב.

כדי להבטיח את פרעון ההלוואה, ניתן ואף רצוי לשלב בין הבטחונות השונים. כמו כן, להעזר במחולל כתב ערבות להסכם הלוואה ובמחולל שטר חוב.


פרטי נכסי המקרקעין
בפרטי נכסי המקרקעין - ברגע שבוחרים אחת מהאפשרויות (דירת מגורים, משרד, חנות, נחלה, מגרש או כל זכות אחרת במקרקעין), חובה להקליד את הגוש והחלקה וכן את הכתובת. ניתן לאתר את מספר הגוש והחלקה לפי חוזה הרכישה או לפי דו"ח ארנונה או לפי אתר המרכז למיפוי ישראל.


משכון זכויות בכלי תחבורה
טרם החתימה על הסכם ההלוואה יש להוציא דו"ח עיון מרשם המשכונות ולוודא שכלי התחבורה אינו ממושכן.

אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי. המחולל מפיק הסכם הלוואה דינמי ומשתנה בהתאם למילוי הנתונים. ניתן לערוך סעיפים בהסכם ולשנות את הקובץ - לאחר הפקתו באמצעות המחולל.


כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין בתחום הלוואות / חובות:
 1. מחולל הסכם הלוואה
 2. מחולל כתב ערבות להסכם הלוואה
 3. מחולל שטר חוב
 4. מחולל מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בעניין גבייה - חישוב ריבית והצמדה אוטומטי

חישובים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - בית משפט
 1. מחשבון ריבית צמודה ריבית משפטית - פסק דין
 2. מחשבון ריבית צמודה - ריבוי חיובים ריבית משפטית
 3. מחשבון ריבית פיגורים פסיקת ריבית - הוצל"פ
 4. מחשבון ריבית שיקלית לא צמודה פסיקת ריבית
 5. מחשבון ריבית במטבע חוץ פסיקת ריבית
 6. מחשבון שיבוב ריבית פיגורים המוסד לביטוח לאומי
 7. מחשבון ריבוי חיובים מצטברים לפי ריבית פיגורים
חישוב ריבית לפי פקודת מס הכנסה
 1. מחשבון הצמדה וריבית מוצמדת - ריבית מס הכנסה
חישוב ריבית והצמדה לפי פקודת פשיטת רגל
 1. מחשבון ריבית והצמדה לפי פקודת פשיטת רגל
חישובי ריביות לפי החשב הכללי
 1. מחשבון ריבית חשכ"ל
 2. מחשבון ריבית פיגורים חשכ"ל
 3. מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות - חשכ"ל
 4. מחשבון ריבית בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית - חשכ"ל
חישוב ריבית מוניציפלית - חוק הרשויות
 1. מחשבון ארנונה - החזר תשלומי יתר
 2. מחשבון ארנונה - תשלומי פיגורים
חישוב ריבית היטל השבחה
 1. מחשבון ריבית היטל השבחה
חישוב פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
 1. מחשבון פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
חישוב ריבית הפריים/משכנתא
 1. מחשבון ריבית הפריים - ריבית בנק ישראל
 2. מחשבון בדיקת משכנתא צמודה למדד
 3. מחשבון בדיקת הלוואות צמודות מדד
חישוב אינפלציה והמרות
 1. מחשבון אינפלציה ידועה בין שתי תקופות
 2. מחשבון אינפלציה + המרות לירה/שקל/ש"ח
 3. מחשבון מדד תשומה בניה למגורים
 4. מחשבון מדד מחירי הדירות
 5. מחשבון השוואה בין מדדים
 6. מחשבון המרה בין לירה/שקל ישן לש"ח
חישוב ריבית נומינלית/אפקטיבית
 1. מחשבון המרת ריביות אפקטיבית/נומינלית
חישובי ריביות שונות
 1. מחשבון הצמדה וריבית ללא מדדים שליליים
 2. מחשבון הצמדה וריבית רגילה לא מוצמדת למדד
 3. מחשבון הצמדה וריבית שנתית או חודשית
 4. מחשבון ריבית דריבית לא צמודה כולל שיערוך עתידי
 5. מחשבון ריבית נכיון שיק - נכיון שטר


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח