נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שעות עבודה חודשיות ושבועיות נוספות
חישוב שעות חריגות כולל חישוב התפלגות שעות נוספות, ערבי חג ושבתות
מעודכן לצו ההרחבה שבתוקף מיום 1/4/2018. ניתן לחשב גם טרם הצו.
 
שבוע ראשון
סוג הפסקה
בדקות
שעת סיום עבודה שעת התחלת עבודה תאריך יום בשבוע
: : 1.
: : 2.
: : 3.
: : 4.
: : 5.
: : 6.
: : 7.
 
שבוע שני
סוג הפסקה
בדקות
שעת סיום עבודה שעת התחלת עבודה תאריך יום בשבוע
: : 1.
: : 2.
: : 3.
: : 4.
: : 5.
: : 6.
: : 7.
 
שבוע שלישי
סוג הפסקה
בדקות
שעת סיום עבודה שעת התחלת עבודה תאריך יום בשבוע
: : 1.
: : 2.
: : 3.
: : 4.
: : 5.
: : 6.
: : 7.
 
שבוע רביעי
סוג הפסקה
בדקות
שעת סיום עבודה שעת התחלת עבודה תאריך יום בשבוע
: : 1.
: : 2.
: : 3.
: : 4.
: : 5.
: : 6.
: : 7.
 
שבוע חמישי
סוג הפסקה
בדקות
שעת סיום עבודה שעת התחלת עבודה תאריך יום בשבוע
: : 1.
: : 2.
: : 3.
: : 4.
: : 5.
: : 6.
: : 7.
מספר ימי עבודה בשבוע
שעות עבודה שבועיות
יום המנוחה
שעת כניסת יום המנוחה
שעת יציאת יום המנוחה
טבלת שכר מינימום תעריף שעת עבודה
ממוצע עמלות חודשי
שם העובד
שם החברה/עסק
ח.פ/מספר עוסק
מספר תיק תביעה
שנת עבודה
חודש עבודה
 
האם ליצור קובץ אקסל
(למי שמותקן אקסל במחשב)
 
דברי הסבר: איך מחשבים שעות עבודה נוספות

איך מחשבים שעות עבודה נוספות לחודש עבודה?

המחשבון מחשב את שעות העבודה חודשיות והשבועיות, שעות עבודה שבועיות נוספות, שווי התוספת עבור השעתיים הראשונות לכל יום עבודה במהלך השבוע תוך ציון אחוז התוספת, שווי תוספת שעות נוספות מהשעה השלישית תוך ציון אחוז התוספת לפי סוג יום עבודה (יום רגיל=ר, או יום שבת/חג=ש או יום שישי/ערב חג =ע).
המחשבון מתאים את עצמו אוטומטית לימי המנוחה לפי בחירת יום המנוחה הרשמי של העובד. מעבר לכך , יש לציין בהתאם ליום אם הוא יום חג או ערב חג.
חישוב שעות עבודה מתאים לכל מגזרי העובדים: מוסלמים, נוצרים, דרוזים ויהודים. פשוט צריך להגדיר לכל מגזר את יום השבת שלו לצורך חישוב התעריף הנוסף עבור שעות עבודה ביום המנוחה. למשל יום המנוחה למוסלמים הוא יום שישי ולכן יש לסמן אותו כיום שבת. ליהודים יום המנוחה הוא יום שבת ולנוצרים יום המנוחה הוא יום ראשון.
חישוב שעות עבודה שבועיות מעבר ל 43 או 42 שעות יתווסף לשעות נוספות בהתאמה.
בתוצאות החישוב יתקבלו שתי טבלאות:
1. טבלה מפורטת לכל יום ויום הכוללת את נתוני הקלט ועיבודן - חלוקה לשעות עבודה ושעות נוספות לפי אחוזים 100%, 125%, 150%, 175%, 200%.
2. טבלת סיכום: סה"כ שעות עבודה מצטברות לכל סיווג.
וכמובן חישוב שכר שבועי לתשלום - שימוש במחשבון זה חוסך זמן ניכר לעומת חישוב ידני.

שבוע עבודה מתקצר
החל מיום 1 באפריל 2018 שבוע עבודה מתקצר ל 42 שעות (מ 43), שעות עבודה חודשיות יקוצרו ל 182 שעות עבודה במקום 186 שעות ובסך הכל 50 שעות פחות בשנה. בהתאם לצו ההרחבה שחתם שר העבודה והרווחה, חיים כץ בהמשך להסכמות שהושגו בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים שרגא ברוש ושר האוצר משה כחלון.

overtime payment - שעות עבודה נוספות : הן שעות מעבר למכסת שעות העבודה האמורות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה , התשי"א - 1951, להבדיל משעות עודפות - extra hours. שעות עודפות הן שעות הנמצאות מעבר לשעות העבודה שנקבע בהסכם אך בגבולות יום עבודה שנקבע לפי חוק שעות עבודה ומנוחה. על שעות עודפות לא חלים הכללים לתשלום גמול שעות נוספות והתשלום בגינן הוא בהתאם להסכם עבודה. לדוגמא: עובד או עובדת העובדים במשרה חלקית 6 שעות ביום לא יהיו זכאים לגמול שעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה באם יעבדו שעתיים נוספות בכל יום מעבר לאמור בהסכם העבודה.

חישוב שעות נוספות הוא חישוב יומי
חישוב שעות נוספות על פי חוק עבודה ומנוחה הוא חישוב יומי ולא חישוב מצטבר, הווה אומר - עובד זכאי לקבל גמול שעות נוספות שעשה עבור יום עבודה גם אם הוא עבד יום אחד בשבוע. לכן יש לחשב תחילה את שעות העבודה הנוספות בכל יום בנפרד ולסכם לפי המפורט בהמשך.

איך מחשבים את השעות הנוספות בכל יום עבודה?
עובד שעובד שישה ימים בשבוע יהיה זכאי לתשלום גמול שעות נוספות החל מהשעה השמינית
עובד שעובד חמישה ימים בשבוע יהיה זכאי לתשלום גמול שעות נוספות החל מהשעה התשיעית

איך מחשבים את גמול שעות הנוספות בעבודת לילה?
עובד לילה אינו זכאי לשכר מיוחד. ההטבה לעובד לילה היא שהשעות הנוספות מתחילות להספר שעה אחת קודם לכן, קרי במקום מהשעה ה- 8 יחושבו השעות הנוספות מהשעה ה-7. חשוב לציין כי עובד לילה הוא מי שעובד לפחות שעתיים בין השעה 22.00 בלילה ל- 06.00 בבוקר

איך מחשבים את התשלום על השעות הנוספות?
עבור השעתיים הנוספות הראשונות זכאי העובד לקבל תשלום של 125% מערך השעה
בשעות שלאחר שלאחר השעתיים הנוספות זכאי העובד לקבל 150%

איך מחשבים את גמול שעות הנוספות ביום שבת?
שעות שבת מוגדרות מכניסת השבת ועד צאתה, כאשר החל מדקת העבודה הראשונה ובמהלך כל השבת זכאי העובד ל- 150%. השעתיים הנוספות הראשונות בשבת שוות 175% ושאר שעות העבודה שוות 200%

חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על מגזרים או תפקידים כמפורט בסעיף 30 לחוק כדלהלן: עובדים שתנאי ונסיבות עבודתם אינם מאפשרים למעביד לפקח על שעות העבודה שלהם , שוטרים במשטרת ישראל ועובדי שירות בתי הסוהר, עובדי המדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות, יורדי ים ועובדי דיג , אנשי צוות אויר. עובדים בתפקידי הנהלה או תפקידים הדורשים מידה מיוחדת של משרת אמון אישי. חשוב לציין, כי לא כל מי שהוגדר בחוזה העבודה שלו כ"בעל משרת אמון אישי" נחשב כמי שהחוק לא חל עליו. בשוק העבודה קיימים הסכמי עבודה המכילים סעיף זה כפיקציה על מנת להתחמק מתשלום גמול שעות עבודה נוספות במקרה דנן, על העובד לנהל יומן מפורט המפרט בכל יום את שעת תחילת העבודה , שעת סיום העבודה, סה"כ שעות עבודה רגילות וסה"כ שעות נוספות בכל יום בנפרד - יומן זה יש לצרף כראיה בעת הגשת תביעה בצירוף הסיכום המפרט את סה"כ שעות הנוספות לכל תעריף ותעריף והסיכום הכללי של סה"כ השעות הנוספות בדומה ו/או לפי ההתפלגות המפורטת בתוצאות מחשבון זה.

הפסקות בעבודה
עובדים זכאים להפסקות בעבודה, בהתאם לאורך יום העבודה, שבוע העבודה וסוג העבודה, שבה הם מועסקים. בחירת משך ההפסקה בדקות, תגרע משכר העובד את משך הדקות שנבחר. אם העובד נמצא בזמן ההפסקה במקום העבודה יש אפשרות לא לגרוע את משך ההפסקה בכך שלא בוחרים את משך ההפסקה. אם למשל העובד עובד מפוצל - התחיל לעבוד בשעה 8:00 בבוקר ובין השעות 14:00 ל 16:00 יוצא לביתו וחוזר בשעה 16:00 להמשך עבודה, יש לבחור בשדה הפסקה - 120 דקות.

עמלות
עמלות הן פרמיות תמורה המשולמת לעובד מדי חודש עבור תפוקת עבודתו ועמידתו ביעדים. בית הדין קבע כי עמלות מכירה של איש מכירות מהוות רכיב שכר לכל דבר ועניין. אם שכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכר הבסיס לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים. לפסקי דין בסוגיה זו ראו ע"ע (ארצי) 300048/98‏ ‏ עובדיה סימן נ' הסתור בע"מ. כמו כן, ראו מחשבון עמלות לצורך תחשיב שכר בסיס

קישורים רלבנטיים:
שעות עבודה חודשיות נוספות
שעות עבודה שבועיות נוספות
שעות עבודה נוספות ליום עבודה
פיצול וריכוז זכויות
מחשבון עמלות לצורך תחשיב שכר בסיס


אחריות השימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.

כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני עבודה:
 1. מחולל חוזה עבודה
 2. מחולל מכתב זימון לשימוע
 3. מחולל מכתב סיום העסקה - מכתב פיטורין
מחוללי תביעת חוב שכר - בית הדין לעבודה
 1. מחולל מכתב התראה טרם הליכים
 2. מחולל כתב תביעה כולל שמירת נתונים
מחוללי תביעת חוב שכר - נאמן/מפרק עקב פירוק/פשיטת רגל
 1. מחולל כתב תביעת חוב חלק העובד - עבור בדיקת המפרק
 2. מחולל כתב תביעת חוב חלק המפרק/נאמן
 3. מחולל כתב תביעה מלא - לפי בל/5305
מחשבוני פיצויי פיטורין - פיטורים
 1. מחשבון פיצויי פיטורים לפי ימי עבודה
 2. שכר קובע לפיצויים לפי שעות עבודה
 3. שכר קובע לפיצויים לפי ימי עבודה
 4. שכר קובע לפיצויים לפי עמלות
מחשבוני חובת הודעה מוקדמת
 1. מחשבון ימי הודעה מוקדמת
 2. מחשבון ימי הודעה מוקדמת + גובה הפיצוי
מחשבוני הלנת שכר - הלנת פיצויי פיטורין
 1. מחשבון פיצויי הלנת שכר
 2. מחשבון הלנת פיצויי פיטורין
מחשבוני פדיון ימי חופשה
 1. מחשבון פדיון ימי חופש מפורט לכל סוגי העובדים
 2. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 5 ימים בשבוע
 3. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 6 ימים בשבוע
מחשבוני שעות נוספות
 1. שעות עבודה נוספות לחודש עבודה
 2. שעות עבודה נוספות לשבוע עבודה
 3. שעות עבודה נוספות ליום עבודה
 4. מחשבון גמול שעות נוספות - לפי פיצול וריכוז זכויות
מחשבוני דמי הבראה
 1. מחשבון דמי הבראה שנתית לפי אחוז משרה
 2. מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדים המשתכרים לפי שעה
 3. מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדי המגזר הציבורי וענפי
 4. טבלת זכאות דמי הבראה ענפית
מחשבוני דמי מחלה
 1. מחשבון זכאות לדמי מחלה
מחשבון עבודת נשים
 1. מחשבון חופשת לידה
מחשבוני פרישה
 1. מחשבון גיל פרישה לקבלת כספי פנסיה - קיצבת ביטוח לאומי
 2. פנסיה במגזר הפרטי
נתוני שכר מינימום - ממוצע - גמלה
 1. שכר מינימום
 2. השכר הממוצע - ביטוח לאומי
זכויות פנסיוניות מכח צו הרחבה
 1. זכויות פנסיוניות שהמעסיק לא הפריש
 2. היוון זכויות פנסיוניות
 3. היוון הפרשות קה"ל
מידע ניכויים מס הכנסה
 1. שינויים במערך הניכויים
מחשבוני מס הכנסה
 1. מחשבון מס הכנסה חודשי
 2. מחשבון מס הכנסה שנתי
 3. מחשבון החזר הוצאות נסיעה לחו"ל
 4. מחשבון פריסה - חישוב שנים
 5. סימולטור פריסה - תכנון מס
 6. בדיקת כדאיות רכב פרטי או מעבודה
 7. שווי שימוש רכב - השיטה החדשה
 8. מחשבון ניכוי הוצאות רכב מ 2008
 9. מחשבון ניכוי הוצאות רכב עד 2007
 10. מחשבון פיצויי פטירה
דיני עבודה - חוקים
 1. דיני עבודה - מקבץ חוקים בדיני עבודה


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח