נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
עיקרי משימות לעו"ד בייצוג רכישת דירת מגורים מקבלן
צ'ק ליסט לעורך דין - צעד אחר צעד בייצוג דירה חדשה מקבלן
 
רשימת משימות ובדיקות בייצוג רכישת דירה חדשה מקבלן (כ - 130 משימות):
 1. פגישה עם הלקוח (19 משימות).
 2. בדיקות משפטיות מקדמיות (31 משימות).
 3. מו"מ על חוזה המכר לרבות תוספת סעיפים (42 משימות).
 4. יום החתימה (20 משימות).
 5. לאחר החתימה ועד המסירה (11 משימות).
 6. מסירת החזקה (4 משימות).
 7. לאחר מסירת החזקה (2 משימות).
 
שם הלקוח
 


לרשימה המלאה - כ 130 משימות ובדיקות - יש להצטרף כמנוידברי הסבר: צ'ק ליסט לעורך דין המייצג רוכש דירת מגורים מקבלן

רשימת משימות ובדיקות בייצוג רכישת דירה חדשה מקבלן (כ - 130 משימות):
 1. פגישה עם הלקוח (19 משימות).
 2. בדיקות משפטיות מקדמיות (31 משימות).
 3. מו"מ על חוזה המכר לרבות תוספת סעיפים (42 משימות).
 4. יום החתימה (20 משימות).
 5. לאחר החתימה ועד המסירה (11 משימות).
 6. מסירת החזקה (4 משימות).
 7. לאחר מסירת החזקה (2 משימות).
כ 130 בדיקות ומשימות שעל עורך דין לבצע בייצוג רוכש דירת מגורים מקבלן. ברכישת דירה מקבלן על העורך דין המייצג לבצע הרבה יותר בדיקות משפטיות מקדימות לעומת ייצוג רכישת דירה יד שניה (כעשרים בדיקות יותר). לחץ כאן למעבר לרשימת משימות שעליך, עורך דין מייצג, לבצע בעת ייצוג רכישת דירה יד שניה. עבודה צמודה מול רשימת המשימות יכולה לייעל למשרדך את העבודה, ולהגן על זכויות הלקוח.

בעניין הבדיקות שעל עורך הדין לבצע בייצוג רוכשים ראו דברי כבוד השופט אורן שוורץ (ת"א 2537-09 עוזיאל ואח' נ' צור) - "בדיוק בנקודת שיווי משקל זו, בה צד להוט לביצוע העסקה, על עורך הדין להאיר את עיניו של הלקוח לביצוע בדיקות הכרחיות, כתנאי לעריכת עסקה במקרקעין. במקרה הצורך, על עורך הדין להציב בפני הלקוח הלהוט תמרור: עצור!"

רכישת דירה היא, בדרך-כלל, אחת הרכישות היקרות ביותר שמבצע האדם הממוצע בישראל במהלך חייו. חוזה מכר דירה מקבלן הוא חוזה מורכב למדי שבו מצויים הרוכשים, מטבע הדברים, בעמדת נחיתות לעומת החברה-המוכרת, שלה המומחיות והידע בתחום מיוחד זה. בשל המאפיינים הללו הכיר המחוקק בצורך להסדיר חלק מההיבטים הקשורים ברכישת דירה חדשה מקבלן באמצעות חקיקה בעלת אופי קוגנטי, שנועדה להגן על רוכשי דירות ולהבטיח את זכויותיהם. יחד עם זאת רבות מהחברות הקבלניות מנסות להחיל הסדרים חד כיוונים אשר מקנים להן יתרון לא הוגן, בלתי-סביר והעלול להביא לקיפוח הרוכשים.
מעבר לכך, קיימים סיכונים רבים יותר ברכישת דירה מקבלן לעומת רכישת דירה מיד שנייה.
מחולל זה מיועד להקל על עורכי דין המייצגים לקוחות ברכישת דירת מקבלן (חברה קבלנית). מוביל את העורך דין המייצג לליגה של המקצוענים בתחום ייצוג רכישה מול קבלן, חוסך שעות עבודה רבות, מצמצם אפשרויות לטעויות, הוא שם דגש על עניינים מהותיים שיש לקחת בחשבון בכל שלב ושלב של העסקה, איזה בדיקות משפטיות מקדמיות על העו"ד לבצע (כמעט פי שלוש מבדיקות בייצוג משפטי לפני רכישת דירה יד שנייה), דגש על סעיפים מהותיים שיש להוסיף במסגרת ניהול משא ומתן המשפטי בגין חוזה המכר מול המחלקה המשפטית של החברה הקבלנית, משימות חשובות למייצג ביום החתימה, הנחיות הלקוח ליום המסירה ולאחר המסירה וכדומה.כלי עזר נוספים לעורכי דין העוסקים במקרקעין - ארגז כלים לעסקאות מכר מקרקעין

צ'ק ליסט לעו"ד - רשימת משימות
 1. משימות לעו"ד בייצוג רכישת דירה מקבלן
 2. משימות לעו"ד בייצוג רכישת דירה יד שניה
מחולל חוזים חכמים לעורכי דין - דירת מגורים
 1. חוזה מכר דירה
 2. חוזה מכר דירת גן
 3. חוזה מכר קוטג'
 4. חוזה מכר בית פרטי
 5. חוזה מכר פנטהאוז
 6. חוזה מכר דופלקס
 7. חוזה מכר טריפלקס
מחוללי חוזי נכסי מקרקעין מסחריים
 1. חוזה מכר חנות
 2. חוזה מכר מרפאה
 3. חוזה מכר משרד
 4. חוזה מכר מחסן
 5. חוזה מכר דירת נופש
מחוללי הסכמי שכ"ט במקרקעין
 1. הסכם שכ"ט מוכר
 2. הסכם שכ"ט רוכש
העברה ללא תמורה
 1. תצהירי העברה ללא תמורה
מחוללי ייפוי כוח במקרקעין
 1. ייפוי כוח לייצוג מוכר
 2. ייפוי כוח לייצוג רוכש
 3. ייפוי כוח בלתי חוזר מוכר
 4. ייפוי כוח בלתי חוזר רוכש
 5. ייפוי כוח לביטול הע"א
מחולל פרוטוקול סיום עסקה במקרקעין
 1. פרוטוקול סיום עסקה

תכנוני מיסוי מקרקעין - מס שבח ורכישה - ארנונה - שמאות מקרקעין והשבחה


מחשבוני שכ"ט, מס רכישה, מס שבח, פחת, דירות יוקרה
 1. שכר טרחה מינימלי במקרקעין
 2. מחשבון מס רכישה
 3. מחשבון מס רכישה - הלכת פלם
 4. מחשבון מס שבח מקרקעין
 5. מחשבון מס שבח עם שמירת נתונים
 6. מס שבח דירות מגורים בלבד - לינאריות מיטיבה
 7. מס שבח עד 5/5/13 ה"ה
 8. מס שבח גילום מלא עסקת נטו
 9. מחשבון פחת על זכות בנכס מקרקעין
 10. קביעת יום הרכישה בבניה עצמית
 11. קביעת שווי הרכישה בדירות יוקרה

תכנוני מס במקרקעין - פטור, פריסה
 1. תכנון מס סימולטור בדיקת פטור
 2. מחשבון פריסת מס שבח - 2020
 3. מחשבון פריסת מס שבח - 2019
 4. מחשבון פריסת מס שבח - 2018
 5. מחשבון פריסת מס שבח - 2017
 6. מחשבון פריסת מס שבח - 2016
 7. מחשבון פריסת מס שבח - 2015
 8. מחשבון פריסת מס שבח - 2014
 9. מחשבון פריסת מס שבח - 2013
 10. מחשבון פריסת מס שבח - 2012
 11. מחשבון פריסת מס שבח - 2011
 12. מחשבון פריסת מס שבח - 2010
 13. מחשבון פריסת מס שבח - 2009
 14. מחשבון פריסת מס שבח - 2008

תכנוני מס - מיסוי שכר דירה ומרובי דירות
 1. מחשבון פחת על דירה מושכרת
 2. מחשבון הסכום הקובע לריבוי דירות
 3. מחשבון מס ריבוי דירות
 4. בדיקת כדאיות דירה שלישית ומעלה
 5. מחשבון שלושת מסלולי מיסוי שכ"ד
 6. מיסוי שכ"ד במסלול תקרת הפטור
 7. מלכודת מס בדירות להשקעה

תכנוני מס - מיסוי זכויות בנייה
 1. מחשבון פטור חד פעמי - 49ה
 2. מחשבון פטור זכויות בניה - 49ז
 3. מיסוי תשלומי איזון איחוד וחלוקה
 4. מחשבון עסקת קומבינציה 49א.א.1
 5. שווי שירותי הבנייה מיסוי קומבינציה

מחשבוני הגנת הדייר - שכירות מוגנת
 1. מחשבון שכירות מוגנת - דירות
 2. מחשבון שכירות מוגנת - בתי עסק

מחשבוני עזר לשמאות במקרקעין
 1. מחשבון ריבוי תאומים למדד
 2. מחשבון שמאים - היטל השבחה
 1. תיאום מס רכוש למס שבח
 2. מחשבון שווי דירה עם זכויות 49ז
 3. מחשבון שווי זכויות בניה למכירה
 4. מחשבון זכויות בניה - תמ"א 38
 5. חילוץ בין זכויות תב"ע לתמ"א 38
 6. מחשבון היוון רשות מקרקעי ישראל
 7. מחשבון מדד תשומה בניה קבלנים
 8. מחשבון מחירי הדירות שמאים

החזרים , פיגורים וקנסות אי דיווח
 1. מחשבון ארנונה החזר תשלומי יתר
 2. מחשבון החזר תשלומי ארנונה לפי סיווגים
 3. מחשבון החזר תשלומי ארנונה לפי תשלום יתר
 4. מחשבון פיגורים בגין חוב ארנונה
 5. מחשבון פיגורים היטל השבחה
 6. מחשבון קנסות מיסוי מקרקעין
 7. מחשבון קנס גרעון
 8. מחשבון ריבית פיגורים/זיכויים מסמ"ק
 9. מחשבון קנס איחור בתשלום מס רכישה או מס שבח

כונס נכסים במכירת דירת מגורים
 1. מחשבון שכ"ט כונס נכסים בגין חוב משכנתא
 2. מחשבון שווי דירה בהליך כינוס - הלכת כובשי

מחשבוני עזר בגין הפקעה לצרכי ציבור
 1. דברי הסבר בגין תחשיב פיצויי הצמדה
 2. מחשבון ריבית לא צמודה
 3. מחשבון ריבית צמודה בשיעור 1.5%
 4. מחשבון פסיקת ריבית
 5. מחשבון פסיקת ריבית בניכוי 2 נק לפי 8ב1


מחוללי הסכמי שכירות נכסים מסחריים
 1. הסכם שכירות חנות
 2. הסכם שכירות קליניקה
 3. הסכם שכירות משרד
 4. הסכם שכירות מחסן
 5. הסכם שכירות אולם
 6. הסכם שכירות מבנה תעשייה
 7. הסכם שכירות בית מלאכה
 8. הסכם שכירות סטודיו
 9. הסכם שכירות מרתף

מחוללי הסכמי שכירות דירות מגורים
 1. הסכם שכירות דירה
 2. הסכם שכירות דירת גן
 3. הסכם שכירות דירת גג
 4. הסכם שכירות יחידת דיור
 5. הסכם שכירות קוטג'
 6. הסכם שכירות בית פרטי
 7. הסכם שכירות פנטהאוז
 8. הסכם שכירות דופלקס
 9. הסכם שכירות טריפלקס

מסמכים נלווים להסכמי שכירות - כתב ערבות ושטר חוב
 1. שטר חוב לשכירות נכס מקרקעין
 2. כתב ערבות לשכירות נכס מקרקעין


מחוללי תביעת פינוי מושכר

מחוללי שכר טרחה פינוי מושכר נכס פרטי
 1. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דירה
 2. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דירת גן
 3. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דירת גג
 4. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי יחידת דיור
 5. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי קוטג'
 6. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי בית פרטי
 7. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי פנטהאוז
 8. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דופלקס
 9. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי טריפלקס
 10. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מרתף

מחוללי שכר טרחה פינוי מושכר נכס מסחרי
 1. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי חנות
 2. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי קליניקה
 3. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי משרד
 4. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מחסן
 5. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי אולם
 6. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מבנה תעשייה
 7. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי בית מלאכה
 8. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי סטודיו

מחוללי מכתב התראה לפינוי מושכר | מחוללי ייפוי כוח
 1. ייפוי כוח לייצוג בפינוי מושכר
 2. מכתב התראה לפני תביעה לפינוי מושכר

מחוללי כתב תביעה פינוי מושכר נכס פרטי
 1. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דירה
 2. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דירת גן
 3. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דירת גג
 4. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי יחידת דיור
 5. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי קוטג'
 6. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי בית פרטי
 7. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי פנטהאוז
 8. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דופלקס
 9. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי טריפלקס
 10. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי מרתף

מחוללי כתב תביעה פינוי מושכר נכס מסחרי
 1. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי חנות
 2. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי קליניקה
 3. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי משרד
 4. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי מחסן
 5. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי אולם
 6. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי מבנה תעשייה
 7. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי בית מלאכה
 8. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי סטודיו

מחוללי תצהיר לפינוי מושכר| פסק דין בהעדר | פסיקתא
 1. תצהיר לפינוי מושכר
 2. בקשה לפסק דין בהעדר הגנה
 3. פסיקתא להחזר הוצאות שכ"ט ואגרת משפט

שימו לב! נכון להיום כל מחוללי המקרקעין ניתנים היום לכל עורך דין המצטרף כמנוי ללא תוספת תשלום מהמחירון הקיים.האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח