נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים


www.Taxo.co.il
אתר המחשבונים המשפטיים
הותיק והמוביל בישראל


כניסה
ארגז כלים מקצועי - מחשבונים משפטיים מיסוי ופיננסים עבור שופטים, עורכי דין, רואי חשבון, שמאים, יועצי מס, חשבים, אקטוארים, מגשרים, רשויות, בוררים משפטיים ולקוחותינו
פרטי המנוי
ת.ז דואל  
    
הצטרף כמנוי
הכניסה והשימוש במחשבונים למנויים בלבד
מאות מחשבונים משפטיים וכלים פיננסים במנוי אחד
 

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל

המתווך - הכנה למבחן משרד המשפטים


ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין 2024


מחוללים במקרקעין - שירות מיוחד לעורכי דין


תכנוני מיסוי מקרקעין - מס שבח ורכישה - ארנונה - שמאות מקרקעין והשבחה

 1. שכר טרחה מינימלי במקרקעין
 2. מחשבון מס רכישה
 3. מחשבון מס רכישה - הלכת פלם
 4. מחשבון מס שבח מקרקעין
 5. מחשבון מס שבח עם שמירת נתונים
 6. מס שבח דירות מגורים בלבד - לינאריות מיטיבה
 7. מס שבח עד 5/5/13 ה"ה
 8. מס שבח גילום מלא עסקת נטו
 9. מחשבון פחת על זכות בנכס מקרקעין
 10. קביעת יום הרכישה בבניה עצמית
 11. קביעת שווי הרכישה בדירות יוקרה

תכנוני מס במקרקעין - פטור, פריסה
 1. תכנון מס סימולטור בדיקת פטור
 2. מחשבון פריסת מס שבח - 2022
 3. מחשבון פריסת מס שבח - 2021
 4. מחשבון פריסת מס שבח - 2020
 5. מחשבון פריסת מס שבח - 2019
 6. מחשבון פריסת מס שבח - 2018
 7. מחשבון פריסת מס שבח - 2017
 8. מחשבון פריסת מס שבח - 2016
 9. מחשבון פריסת מס שבח - 2015
 10. מחשבון פריסת מס שבח - 2014
 11. מחשבון פריסת מס שבח - 2013
 12. מחשבון פריסת מס שבח - 2012
 13. מחשבון פריסת מס שבח - 2011
 14. מחשבון פריסת מס שבח - 2010
 15. מחשבון פריסת מס שבח - 2009
 16. מחשבון פריסת מס שבח - 2008

תכנוני מס - מיסוי שכר דירה ומרובי דירות
 1. מחשבון פחת על דירה מושכרת
 2. מחשבון הסכום הקובע לריבוי דירות
 3. מחשבון מס ריבוי דירות
 4. בדיקת כדאיות דירה שלישית ומעלה
 5. מחשבון שלושת מסלולי מיסוי שכ"ד
 6. מיסוי שכ"ד במסלול תקרת הפטור
 7. מלכודת מס בדירות להשקעה
 8. מחשבון שכ"ד מומלץ

תכנוני מס - מיסוי זכויות בנייה
 1. מחשבון פטור חד פעמי - 49ה
 2. מחשבון פטור זכויות בניה - 49ז
 3. מיסוי תשלומי איזון איחוד וחלוקה
 4. מחשבון עסקת קומבינציה 49א.א.1
 5. שווי שירותי הבנייה מיסוי קומבינציה

מחשבוני הגנת הדייר - שכירות מוגנת
 1. מחשבון שכירות מוגנת - דירות
 2. מחשבון שכירות מוגנת - בתי עסק

מחשבוני עזר לשמאות במקרקעין
 1. מחשבון ריבוי תאומים למדד
 2. מחשבון שמאים - היטל השבחה
 1. תיאום מס רכוש למס שבח
 2. מחשבון שווי דירה עם זכויות 49ז
 3. מחשבון שווי זכויות בניה למכירה
 4. מחשבון זכויות בניה - תמ"א 38
 5. חילוץ בין זכויות תב"ע לתמ"א 38
 6. מחשבון היוון רשות מקרקעי ישראל
 7. מחשבון מדד תשומה בניה קבלנים
 8. מחשבון מחירי הדירות שמאים

החזרים , פיגורים וקנסות אי דיווח
 1. מחשבון ארנונה החזר תשלומי יתר
 2. מחשבון החזר תשלומי ארנונה לפי סיווגים
 3. מחשבון החזר תשלומי ארנונה לפי תשלום יתר
 4. מחשבון פיגורים בגין חוב ארנונה
 5. מחשבון פיגורים היטל השבחה
 6. מחשבון קנסות מיסוי מקרקעין
 7. מחשבון קנס גרעון
 8. מחשבון ריבית פיגורים/זיכויים מסמ"ק
 9. מחשבון קנס איחור בתשלום מס רכישה או מס שבח

כונס נכסים במכירת דירת מגורים
 1. מחשבון שכ"ט כונס נכסים בגין חוב משכנתא
 2. מחשבון שווי דירה בהליך כינוס - הלכת כובשי

מחשבוני עזר בגין הפקעה לצרכי ציבור
 1. דברי הסבר בגין תחשיב פיצויי הצמדה
 2. מחשבון ריבית לא צמודה
 3. מחשבון ריבית צמודה בשיעור 1.5%
 4. מחשבון פסיקת ריבית
 5. מחשבון פסיקת ריבית בניכוי 2 נק לפי 8ב1

חישובי שכר - מחשבוני יחסי עובד מעביד - דיני עבודה - מס הכנסה

מחוללים בדיני עבודה
 1. מחולל חוזה עבודה
 2. מחולל מכתב זימון לשימוע
 3. מחולל מכתב סיום העסקה - מכתב פיטורין
תביעת חוב שכר - בית הדין לעבודה
 1. מחולל מכתב התראה טרם הליכים
 2. מחולל כתב תביעה כולל שמירת נתונים
תביעת חוב שכר - נאמן/מפרק עקב פירוק/פשיטת רגל
 1. מחולל כתב תביעת חוב חלק העובד - עבור בדיקת המפרק
 2. מחולל כתב תביעת חוב חלק המפרק/נאמן
 3. מחולל כתב תביעה מלא - לפי בל/5305
פיטורין - פיטורים
 1. מחשבון פיצויי פיטורים לפי ימי עבודה
 2. שכר קובע לפיצויים לפי שעות עבודה
 3. שכר קובע לפיצויים לפי ימי עבודה
 4. שכר קובע לפיצויים לפי עמלות
חובת הודעה מוקדמת
 1. מחשבון ימי הודעה מוקדמת
 2. מחשבון ימי הודעה מוקדמת + גובה הפיצוי
הלנת שכר - הלנת פיצויי פיטורין
 1. מחשבון פיצויי הלנת שכר
 2. מחשבון הלנת פיצויי פיטורין
פדיון ימי חופשה
 1. מחשבון פדיון ימי חופש מפורט לכל סוגי העובדים
 2. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 5 ימים בשבוע
 3. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 6 ימים בשבוע
חישוב שעות נוספות
 1. שעות עבודה נוספות לחודש עבודה
 2. שעות עבודה נוספות לשבוע עבודה
 3. שעות עבודה נוספות ליום עבודה
 4. מחשבון גמול שעות נוספות - לפי פיצול וריכוז זכויות
דמי הבראה
 1. מחשבון דמי הבראה שנתית לפי אחוז משרה
 2. מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדים המשתכרים לפי שעה
 3. מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדי המגזר הציבורי וענפי
 4. טבלת זכאות דמי הבראה ענפית
דמי מחלה
 1. מחשבון זכאות לדמי מחלה
עבודות נשים
 1. מחשבון חופשת לידה
פרישה
 1. מחשבון גיל פרישה לקבלת כספי פנסיה - קיצבת ביטוח לאומי
 2. פנסיה במגזר הפרטי
נתוני שכר מינימום - ממוצע - גמלה
 1. שכר מינימום
 2. השכר הממוצע - ביטוח לאומי
 3. השכר הבסיסי לחישוב קצבאות - ביטוח לאומי
זכויות פנסיוניות מכח צו הרחבה
 1. זכויות פנסיוניות שהמעסיק לא הפריש
 2. היוון זכויות פנסיוניות
 3. היוון הפרשות קה"ל
מידע ניכויים מס הכנסה
 1. שינויים במערך הניכויים
ניכויים לביטוח לאומי
 1. מחשבון ניכויים לביטוח לאומי
מס הכנסה משכר עבודה
 1. מחשבון מס הכנסה חודשי 2024
 2. מחשבון מס הכנסה 2002 - 2024
 3. מחשבון מס הכנסה 2024
 4. מחשבון מס הכנסה 2023
 5. מחשבון מס הכנסה 2022
 6. מחשבון מס הכנסה 2021
 7. מחשבון מס הכנסה 2020
 8. מחשבון מס הכנסה 2019
 9. מחשבון מס הכנסה 2018
 10. מחשבון מס הכנסה 2017
 11. מחשבון מס הכנסה 2016
 12. מחשבון מס הכנסה 2015
 13. מחשבון מס הכנסה 2014
 14. מחשבון מס הכנסה 2013
 15. מחשבון מס הכנסה 2012
 16. מחשבון מס הכנסה 2011
 17. מחשבון מס הכנסה 2010
 18. מחשבון מס הכנסה 2009
 19. מחשבון מס הכנסה 2008
 20. מחשבון מס הכנסה 2007
 21. מחשבון מס הכנסה 2006
 22. מחשבון מס הכנסה 2005
 23. מחשבון מס הכנסה 2004
 24. מחשבון מס הכנסה 2003
 25. מחשבון מס הכנסה 2002
 26. מחשבון תביעת גילום מס נטו
מס הכנסה - החזרי מס
 1. מחשבון החזרי מס 2014
 2. מחשבון החזרי מס 2013
 3. מחשבון החזרי מס 2012
 4. מחשבון החזרי מס 2011
 5. מחשבון החזרי מס 2010
 6. מחשבון החזרי מס 2009
 7. מחשבון החזרי מס 2008
 8. מחשבון החזר הוצאות נסיעה לחו"ל
מס הכנסה - החזרים מכוח פסיקה
 1. פס"ד ורד פרי יחודי ל 2008
מס הכנסה - תכנוני מס
 1. מחשבון פריסה - חישוב שנים
 2. סימולטור פריסה - תכנון מס
 3. בדיקת כדאיות רכב פרטי או מעבודה
 4. שווי שימוש רכב - השיטה החדשה
 5. מחשבון ניכוי הוצאות רכב מ 2008
 6. מחשבון ניכוי הוצאות רכב עד 2007
פיצויי פטירה - הטבת מס
 1. מחשבון פיצויי פטירה
מס הכנסה - מידע ונקודות זיכוי
 1. מחשבון נקודות זיכוי
 2. טבלת הרפורמה במס
דיני עבודה - חוקים
 1. דיני עבודה - מקבץ חוקים
מס הכנסה שאינו מעבודה
 1. מ"ה שאינו מעבודה 2022
 2. מ"ה שאינו מעבודה 2021
 3. מ"ה שאינו מעבודה 2020
 4. מ"ה שאינו מעבודה 2019
 5. מ"ה שאינו מעבודה 2018
 6. מ"ה שאינו מעבודה 2017
 7. מ"ה שאינו מעבודה 2016
 8. מ"ה שאינו מעבודה 2015
 9. מ"ה שאינו מעבודה 2014
 10. מ"ה שאינו מעבודה 2013
 11. מ"ה שאינו מעבודה 2012
 12. מ"ה שאינו מעבודה 2011
 13. מ"ה שאינו מעבודה 2010
 14. מ"ה שאינו מעבודה 2009
 15. מ"ה שאינו מעבודה 2008
 16. מ"ה שאינו מעבודה 2007
 17. מ"ה שאינו מעבודה 2006

מחשבוני נזיקין - חישובי פיצויי נפגעי תאונות דרכים - היוונים - נכויות - תחשיבי נזק

תחשיב הנזק - מחשבוני פיצויי נזיקין
 1. תחשיב הנזק בגין נזק לא ממוני - ימי אישפוז כאב וסבל
 2. תחשיב הנזק בגין תאונת דרכים - כולל חישוב הפסד השתכרות עבר ועתיד
 3. תחשיב הנזק בגין תאונת דרכים - כולל חישוב הפסד השתכרות עבר
 4. תחשיב הנזק בגין הפסד השתכרות עתיד - ללא מגבלת פלת"ד
 5. תחשיב הנזק בגין נכות זמנית
תחשיב הנזק לבית משפט במקרי פטירה
 1. שיטת הידות חישוב הפסד התלויים ונזקי העיזבון
 2. מחשבון הלכת השנים האבודות - הלכת פינץ וזהר דפן - קטינים ללא תלויים
תחשיב הנזק בגין עירוי דם - פוליו - גזזת
 1. מחשבון עירוי דם - חישוב נזיקין בגין עירוי דם הנגוע באיידס
 2. מחשבון גזזת - חישוב מענק פיצוי מקסימלי וקיצבה חודשית
 3. מחשבון גזזת - חישוב מענק פיצוי וקיצבה חודשית - תביעת החמרה
 4. מחשבון גזזת - חישוב מענק פיצוי וקיצבה חודשית - תביעת שארים
 5. מחשבון פוליו - חישוב מענק פיצוי מקסימלי וקיצבה חודשית
 6. מחשבון פוליו - חישוב מענק פיצוי וקיצבה חודשית - תביעת החמרה
מחשבוני עזר - הצמדות פיצויי עבר + היוון סכומי הפיצויים - כלים לעבודת עו"ד/שופט נזיקיסט
 1. מחשבון ריבית והצמדת תשלומי עבר למחצית תקופה לצורך שיערוך פיצויי עבר
 2. מחשבון היוון תשלום חודשי שישולם בעתיד לפי תאריך תחילת התשלום וסיום התשלום
 3. מחשבון היוון סכום חודשי שוטף לפי מספר שנים וחודשים להיוון
 4. מחשבון היוון סכום חודשי שוטף - מנות ההיוון בחודשים
 5. מחשבון היוון סכום חודשי שוטף - מנות ההיוון בשנים
 6. מחשבון היוון סכום חד פעמי לפי ימים/חודשים/שנים - לפי תאריכים
 7. מחשבון היוון סכום חד פעמי לפי שנים
 8. מחשבון היוון סכום חודשי עתידי המתחיל להיות משולם בעתיד
 9. מחשבון היוון סכום חודשי עתידי עם תאריכים
 10. מחשבון מקדם היוון והיוון כפול לפי שנים
 11. מחשבון מקדם היוון מדוייק לפי ימים
 12. מחשבון היוון פיצוי שמשולם מספר פעמים בעתיד
 13. מחשבון היוון פיצוי שמשולם מספר פעמים בעתיד לפי תוחלת חיים (רכישת ציוד מתכלה לנכה)
מחשבוני עזר - נכות משוקללת
 1. מחשבון נכות משוקללת
 2. מחשבון - חישוב נכות משוקללת לרבות נכויות קודמות לצורך תחשיב הנזק
 3. מחשבון תוחלת חיים לפי לוחות תמותה

חישובי ריביות - לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - חישובי ריביות חשכ"ל, מוסדות ושונות
 1. מחולל הסכם הלוואה
 2. מחולל כתב ערבות להסכם הלוואה
 3. מחולל שטר חוב
 4. מחולל מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בעניין גבייה - חישוב ריבית והצמדה אוטומטי
חישובים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - בית משפט
 1. מחשבון ריבית צמודה ריבית משפטית - פסק דין
 2. מחשבון ריבית צמודה - ריבוי חיובים ריבית משפטית
 3. מחשבון ריבית פיגורים פסיקת ריבית - הוצל"פ
 4. מחשבון ריבית שיקלית לא צמודה פסיקת ריבית
 5. מחשבון ריבית במטבע חוץ פסיקת ריבית
 6. מחשבון שיבוב ריבית פיגורים המוסד לביטוח לאומי
 7. מחשבון ריבוי חיובים מצטברים לפי ריבית פיגורים
חישוב ריבית לפי פקודת מס הכנסה
 1. מחשבון הצמדה וריבית מוצמדת - ריבית מס הכנסה
חישוב ריבית והצמדה לפי פקודת פשיטת רגל
 1. מחשבון ריבית והצמדה לפי פקודת פשיטת רגל
חישובי ריביות לפי החשב הכללי
 1. מחשבון ריבית חשכ"ל
 2. מחשבון ריבית פיגורים חשכ"ל
 3. מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות - חשכ"ל
 4. מחשבון ריבית בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית - חשכ"ל
חישוב ריבית מוניציפלית - חוק הרשויות
 1. מחשבון ארנונה - החזר תשלומי יתר
 2. מחשבון ארנונה - תשלומי פיגורים
חישוב ריבית היטל השבחה
 1. מחשבון ריבית היטל השבחה
חישוב פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
 1. מחשבון פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
חישוב ריבית הפריים/משכנתא
 1. מחשבון ריבית הפריים - ריבית בנק ישראל
 2. מחשבון בדיקת משכנתא צמודה למדד
 3. מחשבון בדיקת הלוואות צמודות מדד
חישוב אינפלציה והמרות
 1. מחשבון אינפלציה בין שתי תקופות
 2. מחשבון הצמדה למדד ללא ריבית
 3. מחשבון אינפלציה + המרות לירה/שקל/ש"ח
 4. מחשבון מדד תשומה בניה למגורים
 5. מחשבון מדד מחירי הדירות
 6. מחשבון השוואה בין מדדים
 7. מחשבון המרה בין לירה/שקל ישן לש"ח
חישוב ריבית נומינלית/אפקטיבית
 1. מחשבון המרת ריביות אפקטיבית/נומינלית
חישובי ריביות שונות
 1. מחשבון הצמדה וריבית ללא מדדים שליליים
 2. מחשבון הצמדה וריבית רגילה לא מוצמדת למדד
 3. מחשבון הצמדה וריבית שנתית או חודשית
 4. מחשבון ריבית דריבית לא צמודה כולל שיערוך עתידי
 5. מחשבון ריבית נכיון שיק - נכיון שטר

הסכם ממון - איזון משאבים - מזונות ילדים - דו"ח אקטוארי - ירושה

מחוללים בדיני משפחה
 1. מחולל צוואה לרבות צוואה הדדית
 2. מחולל פרוטוקול צוואה
 3. מחולל הסכם יחסי ממון
 4. מחולל בקשה לאישור הסכם יחסי ממון
 5. מחולל הסכם חיים משותפים
 6. מחולל בקשה לאישור הסכם חיים משותפים
 7. מחולל פסיקתא - פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
 8. מחולל הסכם גירושין
 9. מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין

מחשבוני מזונות ילדים - עקב חוסר אחידות בפסיקה מוצגים כאן מודלים מקובלים לתחשיב מזונות ילדים
 1. מחשבון דמי מזונות ילדים לפי עקרונות פס"ד בבית המשפט העליון בע"מ 919/15
 2. מחשבון דמי מזונות ילדים מודל חדש ע"פ עקרונות וועדת שיפמן
 3. מחשבון מזונות ילדים משמורת משותפת - מודל שופט המחוזי שאול שוחט
 4. מחשבון גירושין - חישוב דמי מזונות ומדור ילדים - מודל קודם
 5. מחשבון פיגור מצטבר בתשלום דמי מזונות - הכולל הצמדה וריבית פיגורים
 6. מחשבון בדיקת שחיקת שכר לצורך הפחתת דמי מזונות

מחשבוני איזון משאבים פנסיוני בהליך גירושין
 1. מחולל דו"ח איזון אקטוארי בין בני זוג בהליך גירושין
 2. מחשבון שיעור העברה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
 3. מחשבון איזון אקטוארי פנסיה תקציבית בהליך גירושין
 4. בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין
 1. איזון משאבים אקטוארי - איזון מקיף של זכויות סוציאליות ופנסיוניות
 2. איזון משאבי קרנות השתלמות בין בני זוג - איזון כספי קרן השתלמות
 3. איזון משאבי קופות גמל בין בני זוג - איזון כספי קופת גמל הונית
 4. איזון פנסיוני בין בני זוג - איזון כספי פנסיה
 5. איזון פנסיוני + פיצויים בין בני זוג - איזון כספי פנסיה ופיצויים

חלוקת אופציות / מניות סחירות / מניות חסומות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבדתו
 1. איזון משאבים חלוקת מניות סחירות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה
 2. איזון משאבים חלוקת אופציות בין בני זוג - אופציות שהתקבלו ממקום עבודה
 3. איזון משאבים חלוקת מניות חסומות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה

יחסי ממון מיוחדים
 1. מחשבון איזון נכסי קריירה - איזון מוניטין אישי
 2. מחשבון איזון ע"פ הסכם יחסי ממון

חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין
 1. מחשבון ירושה - חישוב חלקו של כל יורש בעיזבון בהיעדר צוואה

ניהול תקציב משק הבית
 1. מחשבון עלות גידול ילד
 2. מחשבון תכנון תקציב משפחתי

השקעות באפיקים סולידיים לצורך נאמנויות - תשואה סולידית
 1. מחשבון השקעה במק"מ
 2. מחשבון השוואה בין מק"מים
 3. מחשבון השקעה באג"ח קופון 0 - חישוב תשואה לפדיון
 4. מחשבון השוואה בין אג"ח קופון 0 - השוואה בין שתי איגרות חוב
 5. בדיקת סיכון אג"ח - סיכויי קריסת חברה

מחוללים משפטיים בדיני עסקים
 1. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין שני בעלי מניות באותה החברה
 2. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין בעל מניות לחברה
 3. מחולל פרוטוקול מורשה חתימה ואישור דירקטוריון מכר מניות
 4. מחולל פרוטוקול מורשה חתימה ואישור פתיחת חשבון בנק לחברה
 5. מחולל שטר העברת מניות בחברה
 6. מחולל הסכם הלוואה

מחוללי הסכמי שכירות נכסים מסחריים
 1. מחולל הסכם שכירות חנות
 2. מחולל הסכם שכירות קליניקה
 3. מחולל הסכם שכירות משרד
 4. מחולל הסכם שכירות מחסן
 5. מחולל הסכם שכירות אולם
 6. מחולל הסכם שכירות מבנה תעשייה
 7. מחולל הסכם שכירות בית מלאכה
 8. מחולל הסכם שכירות סטודיו
 9. מחולל הסכם שכירות מרתף

מחוללי הסכמי שכירות דירות מגורים
 1. מחולל הסכם שכירות דירה
 2. מחולל הסכם שכירות דירת גן
 3. מחולל הסכם שכירות דירת גג
 4. מחולל הסכם שכירות יחידת דיור
 5. מחולל הסכם שכירות קוטג'
 6. מחולל הסכם שכירות בית פרטי
 7. מחולל הסכם שכירות פנטהאוז
 8. מחולל הסכם שכירות דופלקס
 9. מחולל הסכם שכירות טריפלקס

מסמכים נלווים להסכמי שכירות - כתב ערבות ושטר חוב
 1. מחולל שטר חוב לשכירות דירה
 2. מחולל כתב ערבות לשכירות דירה

מחוללי תביעת פינוי מושכר
 1. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מושכר
 2. מחולל ייפוי כוח לייצוג בפינוי מושכר
 3. מחולל מכתב התראה לפני תביעה לפינוי מושכר
 4. מחולל כתב תביעה לפינוי מושכר
 5. מחולל תצהיר לפינוי מושכר
 6. מחולל בקשה לפסק דין בהעדר הגנה
 7. מחולל פסיקתא להחזר הוצאות שכ"ט ואגרת משפט

דיני עסקים - פיננסים - בדיקות כלכליות
 1. בדיקת כדאיות האם לרכוש או לשכור דירה
 2. ניתוח דוחות כספיים - מאזן , דוח רווח והפסד - יחסים פיננסים
 3. בדיקת סיכויי השרדות חברה - חדלות פרעון - מדד אלטמן
 4. בדיקת כדאיות עוסק מורשה או חברה בע"מ
 5. בדיקת כדאיות ושילוב בין משיכת דיבידנד לבין שכר
 6. מחשבון מימוש רווח הון - מכירת מניות בחברה - עסקת נטו
 7. מחשבון ימי + דמי הודעה מוקדמת בהסכם התקשרות בין סוכן מסחרי לספק
 8. מחשבון פיבוט - ניתוח טכני יומי
 9. תמחור שווי אופציות
 10. בדיקת כדאיות כלכלית - ליסינג או הלוואה

חישובי אקטואריה - תכנון ביטוח חיים - חישובי פנסיה וחסכון
 1. מחולל דו"ח אקטוארי עבור בני זוג בהליך גירושין (איזון כספי פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים)
 2. מחשבון תכנון פנסיוני - במסלול קרן פנסיה
 3. מחשבון תכנון פנסיוני - במסלול קופת גמל לאור תיקון 3 לחוק קופות הגמל
 4. השוואה בין קרן פנסיה לקופת גמל לאור תיקון 3 לחוק קופות הגמל
 5. השוואה בין קרן פנסיה א לקרן פנסיה ב - חסכון נצבר וקצבה חודשית
 6. מחשבון תכנון פנסיוני - במסלול חסכון פרטי
 7. מחשבון תכנון חסכון עתידי
 8. מחשבון ביטוח חיים - תומך החלטה בתכנון אקטוארי עבור ביטוח חיים
 9. מחשבון עמלות קופות הגמל - בדיקת השארת כספים בקופת גמל נזילה
 10. מחשבון בדיקת כדאיות השארת כספים נזילים בקופת גמל לעצמאי כולל הטבות מס לשנת 2008

מחשבוני הלוואות - שפיצר, קרן שווה, בלון, בוליט, גרייס, קל"צ, צמודה, גישור
 1. מחשבון מומחי משכנתאות פריים + הצמדה/קל"צ/גרייס
 2. מחשבון משכנתא משולבת משתנה קבועה צמודה + גישור
 3. מחשבון מומחים למשכנתא משולבת, קל"צ, צמודה/גרייס
 4. מחשבון הלוואה מפורט - לוח סילוקין - שפיצר
 5. מחשבון הלוואה מפורט - לוח סילוקין - קרן שווה
 6. מחשבון הלוואת בלון, בוליט, גרייס
 7. מחשבון רגישות משכנתא
 8. מחשבון השוואה בין שפיצר לקרן שווה
 9. מחשבון שילוב שפיצר, קרן שווה, בוליט
 10. מחשבון משכנתא החזר חודשי
 11. מחשבון משכנתא מקסימלית
 12. מחשבון משכנתא - תקופת המשכנתא

יומן בית משפט - תכנון מועדי דיונים - פגרת קיץ בבית המשפט - פשרה - התיישנות
 1. מחשבון מועדי בית משפט לפי תקנות סד"א החדשות בהתחשב בפגרת הקיץ ופגרת יום שישי
 2. תאריך מבוקש לפי תוספת ימים בהתחשב בפגרת הקיץ ופגרת יום שישי
 3. חישוב תאריך מבוקש לפי תוספת ימים למתדיינים בבתי משפט
 4. מחשבון חישוב מספר הימים בין שני תאריכים נתונים
 5. מחשבון שופטים - פשרת בית משפט לפי סעיף 79א לחוק בית המשפט
 6. מחשבון התיישנות - מציאת מועד התיישנות עילת תביעה

חישובי שכר טרחת עורך דין בהליכים משפטיים - בית משפט - הוצאה לפועל - ייצוג משפטי
 1. מחשבון שכר טרחה ריאלי לעו"ד בהליך אזרחי מסחרי
 2. מחשבון שכר טרחת עורך דין בייצוג נפגעי תאונת דרכים
 3. מחשבון שכר טרחת עורך דין בהליך תביעה ייצוגית
 4. מחשבון שכר טרחת עורך דין מינמלי בעסקת מקרקעין - לפי כללי לשכת עוה"ד
 5. מחשבון שכר טרחת כונס נכסים בגין חוב פיגורי משכנתא - הוצל"פ
 6. מחשבון שכר טרחה מקסימלי בייצוג מול הביטוח הלאומי
 7. מחשבון שכר טרחה כונס נכסים מפרק חברות

סמכות מקומית לפי יישובים - בתי משפט

חדשות


בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש באתר זה לרבות במחשבונים, במחוללים הינו באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
ט.ל.ח - היבטים משפטיים - המחשבונים פותחו ע"י עורך דין שרון דיוגינס טל - כל הזכויות שמורות ©